For alle situasjoner, den riktige løsningen: DSS 300 cc.

Takket være perfekt samspill mellom alle systemkomponentene og de innovative detaljløsningene, som sagwiren, karbon-føringskile og sponfjerner, oppnås en høypresis snittkvalitet.